Právníci však upozorňují, že podle našeho právního řádu se tato úmluva vztahuje prakticky jen na majetek a závazky, které manželé nabudou po sňatku. Dohodu určující chování partnerů v průběhu manželství po vzoru hollywoodských hvězd úředně potvrdit nelze.

„Značný zájem o sepsání předmanželské smlouvy mají nejen snoubenci, ale i jejich rodiče,“ potvrdila olomoucká notářka Vlasta Audyová. Dodala, že po vysvětlení obsahu a smyslu takové listiny ji však klienti uzavřou jen zřídka.

„Zájemci se většinou dostaví s velmi zkreslenými představami, které mají oporu spíše v amerických seriálech než v zákoně,“ potvrdil olomoucký advokát Petr Konečný.

Nevěru a zmařené naděje smlouva neřeší

Upozornil, že předmanželskou smlouvou nelze v rámci českého právního řádu řešit „pokuty“ za nevěru, rozvod, zmařené naděje vkládané do manželství či naopak odměny za narození dítěte, věrnost a podobně.

Podle zákona zůstává majetek, který snoubenci nabyli před uzavřením sňatku, i nadále v jejich vlastnictví. Týká se to i dluhů a dalších závazků. Do společeného jmění manželů nepatří ani majetek, který jeden z nich získá darem, dědictvím či restitucí.

„Předmanželská smlouva upravuje společné jmění manželů. Jednoduše řečeno, tímto ujednáním se upravují vztahy k věcem, které si manželé ode dne uzavření manželství koupí nebo do společného jmění manželů jiným způsobem nabudou,“ objasnila notářka.

Dohoda se však nevztahuje na věci každodenní potřeby, jako jsou lednička, televize nebo vybavení ložnice.

Výhoda pro podnikající

V jakém případě má tedy uzavření předmanželské smlouvy smysl?

„V praxi je to vhodná pro lidi samostatně podnikající v případě, kdy si chtějí vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství,“ uvedla Audyová.

Lidově řečeno, podnikající fyzická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Pokud má manžela či manželku, ručí i partner. To je poměrně nebezpečná situace, které se lze vyhnout právě uzavřením předmanželské smlouvy.

Na druhou stranu je možné uzavřením smlouvy společné jmění manželů také rozšířit. Například, když jeden ze snoubenců vlastní nemovitost a druhý se do ní chystá po svatbě investovat. Spolumajitelem nemovitosti se po podepsání dohody a zápisu do katastru stane i druhý z partnerů.

Manžel nadělal dluhy a zmizel

Například třicetiletá Jana z Litovle by se podruhé bez předmanželské smlouvy nevdávala. Napoprvé totiž naletěla hochštaplerovi a vůbec jí nepomohlo, má vysokoškolské vzdělání.

„Netušila jsem, že už před svatbou měl manžel dluhy všude, kam se podíval,“ povzdychla si Jana.

Dodatečně zjistila, že si půjčoval dál i po sňatku. Na vysoký úrok, uby umořil starší dluhy. Když se dlužná částka vyšplhala do statisíců, zmizel do zahraničí.

„Byt byl naštěstí můj už před svatbou, ale všechno vybavení jsem musela odvézt k rodičům, protože nikdy nevím, kdy přijde exekutor,“ konstatovala Jana. Nyní se snaží dosáhnout toho, aby ji soud co nejdříve rozvedl.

Smlouva je i výraz nedůvěry

Odborníci upozorňují, že striktní trvání na předmanželské smlouvě ze strany jednoho z partnerů může vztah i narušit.

„Dostatečně výmluvný je už samotný fakt, že někdo při uzavírání nového manželství zároveň myslí na to, jak to bude s majetkovým vyrovnáním, až manželství skončí,“ konstatoval olomoucký psycholog Adam Suchý.

„Může se jednat o výraz nedůvěry, a to nejen v partnera, ale i v sebe sama. Nejistí lidé mají tendenci mít věci pod kontrolou. Fungující manželství je naopak symbolem společného dobrodružství a překonávání nepředvítalených překážek,“ podotkl.

K uzavření předmanželské smlouvy teoreticky stačí, když snoubenci dorazí k notáři s občanskými průkazy a představou, jak chtějí své majetkové vztahy do budoucna upravit. Poplatek za sepsání listiny se odvíjí od hodnoty majetku, kterého se týká.

Ivo Opletal