Jak říká, voliči se hodně rozhodovali s ohledem na osobnost kandidátů, velkou roli při výběru připisuje televizním debatám.

Ty budou rozhodovat i před 25. a 26 lednem. „Mají větší vliv než to, kdo koho podpoří," hodnotí.

Pavel ŠaradínZa favorizovaným Milošem Zemanem nakonec o 1 % skončil druhý Karel Schwarzenberg. Co rozhodlo o tom, že Jan Fischer a Jiří Dienstbier zůstali za nimi až se zřetelným odstupem?
Pozice Jiřího Dienstbiera byla předvídatelná, přeci jen v politice není tak dlouho, část občanů jeho politické názory nemusí znát. Jan Fischer si volby prohrál sám. Čelil ze všech kandidátů největšímu tlaku, ale vůbec nijak na něj nereagoval. Nesnažil se mobilizovat voliče, které pomalu ztrácel. Rozhodující navíc je, jak se kandidáti představují v elektronických médiích, zejména v televizních debatách. Zde působil příliš uměle, nepřesvědčivě. To patrně zapříčinilo jeho pád na třetí místo.

V Olomouckém i Zlínském kraji předběhl M. Zeman K. Schwarzenberga zhruba o 10 %. Je v něčem takový výsledek odlišný od zbytku republiky?
V podstatě od parlamentních voleb v roce 1996 se česká společnost výrazněji polarizuje dle socioekonomických charakteristik obyvatelstva. To znamená, že pravice je úspěšná v českých krajích vyjma severních Čech, levice ve zbytku republiky. Tedy i v těchto dvou moravských krajích.

JAK HLASOVALA MĚSTA NA OLOMOUCKU: Na Hané vládne Zeman, v Olomouci vyhrál Schwarzenberg

Nakolik mohly celkové výsledek ovlivnit předvolební průzkumy?
Průzkumy byly nyní méně důvěryhodné, protože respondenti nevyjadřovali identifikace s politickými stranami, ale pouze sympatie k jednotlivým kandidátům. To samozřejmě způsobuje větší nepřesnosti, navíc byla deklarace zúčastnit se voleb tradičně vysoká. Nedomnívám se, že by hrály podstatnou roli, i když to tak někdy vypadá. Možná snad v závěru předvolební kampaně se sympatizanti „slabších" kandidátů přiklonili k těm, kteří měli větší šanci uspět.

Zohledňovali podle vás voliči stranickou příslušnost či politické názory kandidátů nebo se řídili spíše jejich vystupováním a známosti?
Nepochybně se orientovali dle ideologie, tedy vnímali, kdo je levicový, pravicový, popřípadě středový či liberální kandidát. Značnou roli hrála osobnost kandidáta, jeho zkušenosti, ale i schopnost reagovat na otázky v televizních debatách. Tyto personalizované volby jsou jiné než ty, kde se voličům předkládají stranické kandidátky. V parlamentních volbách jsou mnohem více důležitá nabízená ekonomická a sociální řešení. V prezidentských volbách, jak je vidět, jsou voliči ochotni K. Schwarzenbergovi odpustit i to zdražování.

Celorepublikově dosáhla účast 61 %. Například oproti nedávným krajským volbám je to výrazně více. Čemu byste to přisoudil? Může se to opakovat?
Samozřejmě záleží na tom, jak dané číslo interpretujeme. Některá média neustále referovala o obrovské volební účasti, ale k tomu jsem byl skeptický. Jedná se o údaj srovnatelný s posledními parlamentními volbami, který byl druhý nejhorší od roku 1990. Kraje voliči nechápou jako velmi důležité, proto zde bývá nižší zájem.

ČTĚTE TAKÉ: Volební perličky z Olomoucka aneb sběratelé vavřínů a nul

V krajských městech většinou vyhrál Karel Schwarzenberg, o čem takový výsledek vypovídá?
Opět záleží na socioekonomických charakteristikách obyvatelstva. Ve městech je vyšší životní úroveň, zpravidla je zde více obyvatel s vysokoškolským vzděláním, menší nezaměstnanost, vyšší mzdy, větší podíl pravicových a liberálních voličů atd. To rozhodlo o větší podpoře kandidáta TOP 09.

Jak může podle vás vypadat druhé kolo? Lze předvídat, jak se k volbám postaví ČSSD a co to bude pro stranu znamenat? Bude mít vliv i to, koho se rozhodnou podpořit neúspěšní kandidáti?
Sociální demokracie se opatrně přiklonila na stranu Miloše Zemana. Je to pro ni menší zlo než podpořit zástupce Nečasovy vlády. Očekávám nyní větší vzájemnou kritiku, vyrojí se negativní kampaň, která bude produkována od příznivců i sekretariátů. Mnohem větší vliv než to, kdo koho podpoří, budou mít televizní debaty a rovněž schopnost mobilizovat voliče. Karel Schwarzenberg by mohl zvítězit tehdy, kdyby přilákal k urnám ještě více mladých voličů.