Právě mezi těmito dvěma kandidáty se členové akademického senátu fakulty rozhodovali. Volby se zúčastnilo všech patnáct senátorů, devět z nich podpořilo Stehlíka. Žádost na jeho jmenování do funkce nyní putuje k rektorovi univerzity Jaroslavu Millerovi.

Václav Stehlík je s olomouckou univerzitou spojen už 24 let. Ze studenta se vypracoval v pedagoga, později se stal vedoucím katedry.

„Věřím, že se vztahy podaří do budoucna zachovat a že fakulta bude táhnout za jeden provaz. Chtěl bych ji posunout ve smyslu kvality, a to ve všech oblastech – ve vzdělávání, vědě i internacionalizaci,“ řekl krátce po oznámení výsledků.

Vize a cíle, které popsal ve svém volebním programu, představil minulý týden na shromáždění akademické obce. Podle Stehlíka fakulta potřebuje novou dynamiku a změnit styl řízení.

„Je třeba, aby se zaměřila na excelenci ve všech oblastech, které realizuje. Chybí mi cílené strategické řízení a chybí mi vize rezortů, kateder,“ vysvětlil.

V pořadí šestý děkan v čele Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nyní musí sestavit proděkanský tým. O obsazení pozic má jasnou představu, konkrétní jména však neprozradil. Zejména v rezortech, které fungují velmi dobře, by dle svých slov rád zachoval určitou personální kontinuitu.