„Obor je akreditovaný od června. Budeme vychovávat střední soudní personál, který bude dělat některé procesní úkony a měl by soudcům odlehčit. Je to zcela nová forma vzdělávání, na základě požadavku Ministerstva spravedlnosti,“ uvedla děkanka olomoucké právnické fakulty Milana Hrušáková.

Ti, kteří by měli o tříletý prezenční bakalářský obor zájem, mohou podat elektronickou přihlášku do 1. září. O dva dny později je vypsané přijímací řízení a zahájení výuky připadá na 29. září.

„Obor otvíráme ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži, protože je v něm celá řada předmětů, které nejsme schopni učit. Musí to být odborník z praxe,“ pokračovala děkanka s tím, že se mohou hlásit jak středoškolští absolventi, tak i lidé z praxe.

„Tento obor zatím nabízíme jako jediní v republice. Brněnská právnická fakulta připravuje akreditaci obdobného programu, ale tam půjde o dálkové studium,“ vysvětlila Hrušáková.

Podle ní pak absolventi nového studijního programu práci najdou.

„Uplatnění určitě najdou, o tom vůbec nepochybuji. Pokud by nebyli umístěni na soudech, tak se uplatní u advokátů, notářů nebo například soudních exekutorů. Budou schopni jim být pravou rukou. I pro fakultu je to plus. Je to něco zcela nového,“ doplnila děkanka fakulty.

Více informací zájemci najdou na www.upol.cz