Fakulta má totiž přislíbenou dotaci až 41,2 milionu korun na dostavbu studijního centra s knihovnou a vybudování nového Centra pro klinické právní vzdělávání.

Pokud vše půjde podle plánu, nové křídlo fakulty by mohlo začít sloužit v září 2019.

„Zprávu o podpoře naší žádosti jsem přijala s radostí. Fakulta si novou knihovnu a studovnu opravdu zaslouží. Čeká nás ještě hodně náročné práce, ale doufám, že úspěšné,“ řekla děkanka Právnické fakulty Zdenka Papoušková.

Studijní centrum s kapacitou 187 míst

Modernizace se výrazně dotkne budovy B, kde by měl vyrůst kompletně nový dvoupodlažní trakt. Dostavbou fakulta získá moderní prostory studijního centra s kapacitou 187 míst, nové učebny, zázemí pro přijíždějící zahraniční experty a v neposlední řadě odpovídající prostory pro novou knihovnu.

Druhou nezávislou části je pak vybudování nových prostor Centra pro klinické a právní vzdělávání, které budou sloužit studentům i veřejnosti v rámci studentského právního poradenství. Dostavba se dotkne i hlavního vchodu do budovy a vznikne moderní nájezdová rampa pro vozíčkáře.

Živá knihovna

„Chceme živou knihovnu, ve které budou posluchači trávit značnou část studia a která nabídne různé variace přípravy a studia. Součástí prostoru knihovny budou také kabinety pro nácvik klíčových kompetencí nezbytných pro výkon právnických profesí nebo pracovny pro zahraniční hosty,“ popsala Zdenka Papoušková.

Podobu nového křídla právnické fakulty navrhlo architektonické a projekční studio Ateliér 99. Teď fakulta ve spolupráci s Oddělením veřejných zakázek UP vyhlásí soutěž na zhotovitele stavby.

Hotovo má být v září 2019

„V ideálním případě by mohly stavební práce začít ve zkouškovém období a o letních prázdninách v příštím roce. Pokračovaly by pak po celý akademický rok 2018/2019. Stavba by se mohla předávat do užívání v září 2019,“ doplnila děkanka.

Myšlenka stavebního rozvoje fakulty v návaznosti na finanční možnosti Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vznikla již v roce 2015.

Samotný projekt pak fakulta intenzivně připravovala v první polovině loňského roku. Na financování přestavby se bude podílet také právnická fakulta. Povinná spoluúčast je 5 procent. Fakulta bude hradit i další náklady nutně související s projektem, peníze bude čerpat z Fondu provozních nákladů.

Právnická fakulta od svého znovuobnovení 1991 doposud neprošla žádnou rozsáhlejší rekonstrukcí, vždy šlo jen o dílčí úpravy a půjde tak o významný zásah do dispozice budov, která je původní od převzetí po bývalém OV KSČ.