Změnil původně zamítavý postoj. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty i komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu. Obě strany začaly řešit, kde se ostatky nacházejí.

Zjišťovat se bude také, kolik ostatků je v dané šachtě uloženo a kolika z nich by se případná exhumace dotkla. Ministerstvo obrany letos udělilo Zdeně Mašínové starší in memoriam osvědčení o účasti na protikomunistickém odboji.