„Posílili jsme stráž v této lokalitě. Turisté zde mohou potkat strážce večer i ráno,“ naznačil Pavel Jurka ze Správy CHKO Jeseníky. „Drtivá většina návštěvníků hor je slušná a respektuje pravidla, ale je procento těch, kteří bohužel takoví nejsou,“ poznamenal.

Opuštění trasy řeší strážci většinou domluvou, ale pokud turisté vylezou na vrcholovou skálu, jejich peněženka to pozná.

U stezky jsou umístěny cedule se zákazem vstupu mimo vyznačenou trasu a u kamenů najdou lidé další informace o zákazu.

„Pokud strážci vidí, že někdo toto poruší a na kameny vyleze, je sankcionován přímo na místě,“ varoval Jurka.

V Národní přírodní rezervaci Praděd se strážci nejčastěji setkávají právě s tím, že někteří lidé chodí mimo trasy.

Zaznamenali i rozdělávání ohně a stanování, které je zakázáno – na rozdíl od bivakování, přespání na celtě ve spacáku, kdy nocležník nesmí sejít z turistické značené cesty, protože tím už by zákon porušil.

Na Petrových kamenech byla v minulosti právě z důvodu možného dopadu turistického ruchu na vzácné druhy rostlin, zejména dva jesenické endemické druhy zvonek jesenický a lipnice jesenická odkloněna původní trasa.

Vedoucí Správy CHKO Jeseníky Petr Šaj nevylučuje, že by vzhledem k enormně se navyšující návštěvnosti mohlo dojít v nejcennějších místech k přeložení stezek a usměrnění proudu turistů, aby si unikátní chráněná lokalita „oddychla“.

„Počty jsou jednoduché: pokud se tak vysokým procentem zvedne návštěvnost, naroste i počet přestupků. Snažíme se většinu věcí řešit domluvou, ale jsou i případy, kdy musíme přikročit k pokutování,“ hodnotil poslední týdny.

„Do budoucna skutečně není vyloučeno, že se budeme snažit některé lokality usměrnit a dojde zde k přeložení trasy,“ uvedl Šaj.