VÍCE: Takto se bude rozvíjet Olomouc. Návrh územního plánu je hotový k připomínkám

„Celkem jsme obdrželi devět set připomínek a námitek, které se týkaly nejrůznějších bodů konceptu," vypočítal vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil.

K častým okruhům zájmu patřilo například umístění nového sídla úřadu práce. V novém návrhu je zakomponovaný i přes četné námitky místních obyvatel na Tabulovém vrchu.

Velmi diskutovaným tématem byla také možnost změny lesní půdy na stavební parcely v Lošově v lokalitě Zlatý důl. Proti záměru výstavby vystoupili členové Hnutí Duha.

Návrh zde zástavbu nakonec nepovoluje.

Největším okruhem debat se ale staly výškové budovy.

Návrh územního plánu již nepočítá s další výstavbou výškových staveb, a to také kvůli zohlednění připomínek Ministerstva kultury ČR.

Investor Šantovky se snaží stihnout starý plán

V Olomouci stojí dva výškové objekty – Regionální centrum Olomouc na Jeremenkově ulici a Centrum inovací na třídě Kosmonautů. Investor nové olomoucké čtvrti Šantovka chce začít na území bývalého Mila stavět třetí, rezidenční věž.

Současný územní plán tuto možnost ještě dovoluje. Investor tak obíhá úředníky a shání potřebná razítka pro zahájení výstavby.

Proti ní dlouhodobě vystupuje sdružení Za krásnou Olomouc. To v této souvislosti před časem upozornilo na nepatřičný zásah do panoramatu historického centra a celého města.

Projektu sdružení vytýká také architektonickou úroveň a nedostatečnou obhajobu umístnění a zakomponování do okolí.

Podle Alexandra Jeništy, předsedy sdružení Za krásnou Olomouc, navíc není budoucí výšková budova v souladu s dokumentem, který je nadřazený územnímu plánu města, a to Zásadám územního rozvoje Olomouckého kraje.

Krajský územní plán totiž určuje respektování zásad ochrany kulturních památek a podmínky ochrany památkově chráněných území.

Na tahu je stavební úřad

K tomu, zda je plánovaná výšková stavba v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, či nikoli, se nyní Krajský úřad v Olomouci nemůže vyjádřit.

„Nyní je na tahu stavební úřad, který bude k záměru vydávat své stanovisko. Pro rozhodování stavebního úřadu jsou závazné i zásady územního rozvoje kraje. Navrhovaná stavba tedy musí být jak v souladu s územním plánem města Olomouce, tak i se zásadami územního rozvoje. První posouzení a rozhodnutí musí ale provést stavební úřad města," sdělila Hana Mazurová, vedoucí oddělení územního plánu a stavebního řádu při Krajském úřadě v Olomouci.

Předpokládá však, že během přípravného procesu se mohou objevit připomínky a také se proti vydanému rozhodnutí městského stavebního úřadu může někdo odvolat.

„V tomto případě se budeme záležitostí zabývat my," dodala Hana Mazurová.

SOUVISEJÍCÍ:

Takto se bude rozvíjet Olomouc. Návrh územního plánu je hotový k připomínkám

Šéf muzea: Mrakodrap na Šantovce? Necitlivá stavba, která tam nepatří

V lese u Lošova se domy stavět nemůžou, rozhodl ministr

Na Tabuláku opraví ulice, i kvůli novému úřadu práce