Částka je odečitatelnou položkou z daní, Hospic vystaví potvrzení na přání.

Číslo dárcovského účtu 43-6322140257/0100 u KB Olomouc.

Blíže účetní Hospicu na Svatém Kopečku - jana.janickova@hospickopecek.charita.cz, telefon: 585 100 052.