Úplná uzavírka Erenburgovy ulice platí od 10. května do 30. září. Uzavřený je úsek od křižovatky s ulicí Na Šibeníku až po křižovatku s ulicí Vitáskova.

„Objízdná trasa vede po místní komunikaci Na Šibeníku, dále po třídě Míru a ulicí Pražská,“ popsal vedoucí oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Jan Pavliš.

Objížďka platí také pro autobusy městské hromadné dopravy. Aktualizované jízdní řády cestující najdou na jednotlivých zastávkách a v elektronické podobě také na stránkách www.dpmo.cz.

Opravovat se bude silnice, chodníky, kanalizace, vodovod a přípojky a to v úseku mezi ulicemi Vitáskova a Na Trati.

Za 19 milionů

Na stavbu byly zpracovány dvě samostatné projektové dokumentace. Celkové náklady se vyšplhají na téměř 19 milionů korun.

„Obyvatele Hejčína i řidiče prosíme o trpělivost. Jsme si vědomi toho, že stavba přinese dočasné komplikace. Odměnou za to však bude nová silnice s tichým asfaltem, který této městské části uleví od hluku a vibrací z dopravního provozu,“ vysvětlil Martin Major.

Stavební práce začnou v pátek 10. května frézováním starého povrchu silnice. Součástí rekonstrukce je také nový přechod u křižovatky ulic Erenburgova a Pešinova.

„Ten se v současné době projekčně připravuje, vydání stavebního povolení předpokládáme v červenci letošního roku,“ dodal náměstek Martin Major.

Obyvatelé městské části Hejčín žádali město o kompletní rekonstrukci Erenburgovy ulice po dobu několika let. Stěžovali si například na chybějící kanalizaci, nutnost pravidelně vyvážet septiky u některých domů a také na hluk z dopravy a neustále narůstající počet projíždějících vozidel.