„S nastupující oblevou zaznamenalo krajské operační středisko řadu telefonátů. Lidé nás žádají o pomoc při odstranění padajících rampouchů, případně sněhu ze střech. S očekávaným oteplením se začne sníh na střechách pohybovat a rampouchy uvolňovat. Na místě je tedy obezřetnost,“ radí krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Profesionální hasiči podle ní sníh ze střech běžně neodklízejí a odpovědnost je na majitelích budov. Ti by si měli včas zajistit soukromou firmu, nebo se obrátit na technické služby či zástupce obce.

„Zasahujeme jen v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví či majetek občanů. Hasiči také pomáhají v místech s větší koncentrací osob - například v centrech měst, na školách nebo zdravotnických zařízeních. Během posledních dvou dnů jsme takto vyjížděli do centra Olomouce, Přerova a Litovle,“ řekla.

Za bezpečný provoz staveb, tedy i za stav a údržbu střech, odpovídají výhradně majitelé objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek jiných osob. Sníh a led by měli odstraňovat průběžně, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena.

„Sníh ze střech je potřeba odklízet symetricky, nejlépe z obou stran současně. Není dobré sníh nahrnovat na jedno místo. Při práci na střeše je potřeba postupovat maximálně opatrně, aby lidé nespadli, nebo se neprobořili. Pokud shazujete sníh na rušnou komunikaci pod vámi, dejte pozor, aby nedošlo ke zranění chodců nebo škodám na majetku,“ radí mluvčí.

Při oteplení se může odtávající sníh na střeše posunovat, ztěžklý sníh a tající části ledového příkrovu se mohou odlamovat a ohrozit okolí budovy.

„Proto je důležité nejen odstraňovat sníh ze střech, ale i likvidovat nebezpečné sněhové převisy a rampouchy, které mohou ohrozit pádem kolemjdoucí nebo majetek. Pokud to není možné, pak rizikový prostor alespoň viditelně označte nebo ohraďte,“ popsala.

Když se i přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, mohou lidé kontaktovat hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. Seznam firem, které se specializují na práci ve výškách, je zveřejněný i s kontakty na webu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. (pu)