„Zásadní rozdíl je v tom, že naši pracovníci nikdy nevybírají hotovost. Jejich hlavní motivací je inspirovat lidi k pravidelné podpoře a zároveň je informovat o našich zajímavých projektech," vysvětlila ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Falešní dobrovolníci totiž vybírají hotové peníze na neexistující projekt na pomoc neslyšícím dětem, který nepatří do oficiálních programů podporovaných UNICEF.

Organizace se proti jejim podvodným praktikám striktně ohradila a podala trestní oznámení.

Jejího skutečného pracovníka může veřejnost poznat snadno. Má modré tričko s logem UNICEF, visačku s fotografií a identifikačním číslem včetně kontaktu na pověřenou osobu v pražské centrále.

V Olomouci se kolemjdoucí zajímají 

Identitu dobrovolníka je tak možné ověřit přímo na místě pomocí telefonu uvedeného na kartičce.

„Snažíme se lidem v Olomouci přiblížit, jak UNICEF ve světě pomáhá a inspirovat tak lidi, aby se zapojili do projektu Přátelé dětí. A jde to skvěle. Lidé jsou tu přátelští a mají zájem dozvědět se něco víc," řekl dobrovolník UNICEF Petr Poláš.

„Nejvíce je zajímají dlouhodobé projekty týkající se vzdělání a také návraty lidí postižených katastrofami zpět do běžného života," dodal.

Pokud pomoc, kterou organizace poskytuje, daného člověka osloví, může se stát Přítelem dětí a zavázat se ke zřízení trvalého bankovního příkazu, kterým může posílat příspěvek přímo na vybrané projekty.

Ve formuláři, který od pracovníka dostane, je uvedeno oficiální číslo účtu UNICEF ČR (2200022/0300), jehož platnost je možné ověřit na webové stránce Českého výboru pro UNICEF.

Kdy přispět a jak poznat falešné výběrčí?

Protože vybírání finančních příspěvků na ulicích některými organizacemi je poměrně časté, vyplatí se dodržovat několik zásad, aby měl dárce jistotu, že akce je legální.

Každý dobrovolník humanitární organizace, jejímž jménem nebo pro jejíž účel s žádostí o příspěvek oslovuje, musí znát účel sbírky, datum jejího konání, případně doklad o jejím povolení.

Kasička na příspěvky musí být podle zákona o veřejných sbírkách zajištěna proti jakémukoliv neoprávněnému otevření. Měla by být opatřena pečetí příslušného finančního úřadu, která je většinou číselná, aby ji mohl pořadatel a zejména úřad evidovat a správně zkontrolovat.

Organizace, která sbírku pořádá, o jejím konání také většinou veřejnost informuje ve sdělovacích prostředcích či na své internetové stránce.

Pokud se člověk, který o příspěvek žádá, věrohodně neprokáže identifikační kartou, neobávejte se tyto náležitosti vyžadovat. A pokud nebudou předloženy, nepřispívejte.