Další z otřepaných triků takzvaných energetických šmejdů, kteří se snaží přimět lidi ke změně poskytovatele energií.

V Olomouci v minulém týdnu zkoušeli štěstí na řadě adres, ač podomní prodej je zde zakázán.

„Zazvonili a chtěli, ať je pustím do domu, že jdou všem zkontrolovat plyn a elektřinu. Odmítla jsem a šla za nimi dolů ke vchodu,“ popisovala padesátnice, která bydlí nedaleko olomoucké vazební věznice.

„Jeden se oháněl nějakou kartičkou a tlačili na mě, že je mám pustit, protože jdou za všemi v domě. Ptala jsem se, komu to hlásili dopředu, že přijdou. Odkazovali na SIPO, kde to máme oznámené a ať ho donesu. Požádala jsem je, ať počkají, že si to ověřím. Než jsem se vrátila, byli oba pryč,“ uvedla.

"Nějaká kartička"

Takzvaní energetičtí šmejdi, kteří místo hrnců nabízejí změny dodavatele energií, to v minulém týdnu zkoušeli i jinde ve městě. Někteří občané nahlásili aktivity podomních prodejců městské policii.

„Poslední případ řešili strážníci 13. března v odpoledních hodinách v domě v ulici Křižíkova,“ potvrdil mluvčí Městské policie Olomouc Petr Čunderle.

„Zde se měl pohybovat muž prokazující se „nějakou“ kartičkou a měl nabízet změnu dodávky elektřiny. Několik minut po oznámení byl přijat na operační středisko dalšího hovor, že uvedená osoba už odešla z domu pryč,“ informoval mluvčí.

Od začátku letošního roku přijala olomoucká městská policie celkem šest oznámení na aktivity energetických šmejdů, přičemž ve dvou případech se podařilo identifikovat pachatele.

„Jednáním se pro porušení nařízení č. 7/2013, Tržní řád, zabýval správní orgán, kterému byla celá věc oznámena. Ve zbývajících případech se již na místě v době příjezdu strážníků nikdo nenacházel,“ sdělil Čunderle.

SIPO jako záminka

Další případy zaznamenala Česká pošta v minulém roce po celé republice a podala kvůli zneužívání služby SIPO trestní oznámení.

„Podvodníci se vydávají za zaměstnance České pošty a oslovují zejména seniory s tím, že Česká pošta kontroluje oznámení SIPO. Po vydání těchto podkladů začnou podvodníci nabízet občanům změnu odběratelů energií,“ potvrdil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

„Zaměstnanci České pošty v žádném případě zákazníky služby SIPO osobně neoslovují a žádnou takovouto kontrolu neprovádějí,“ zdůraznil.
Případy se objevily vloni létě. Nejvíce v Ústeckém a Královéhradeckém kraji.

„Čas od času se tyto případy objeví, a to po celé České republice. Pokud můžeme, tak veřejně upozorňujeme, že žádný tento typ služby neprovádíme a že se jedná o podvod na občany a naše klienty,“ dodal Vitík.

Nepodepisujte, když nechápete

Odborníci upozorňují, že růst cen energií přeje podomním prodejcům energií i telefonickému prodeji.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a Česká obchodní inspekce proto vydaly Desatero obrany před šmejdy v energetice a varují, aby lidé nepodepisovali nic, co si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili.

Městská policie Olomouc varuje zejména seniory před podobným jednáním, například při preventivních besedách v klubech seniorů.

„Pokud se občané setkají s takovýmto jednáním nebo i s pochůzkovým prodejem, nabídkou parfémů před hypermarketem nebo řemeslnického nářadí před hobby prodejnou, ať se obrátí na tísňovou linku 156 Městské policie Olomouc, jelikož takové jednání je na území statutárního města Olomouce zakázáno vyhláškou,“ připomněl Petr Čunderle.

DESATERO JAK NENALETĚT

1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka.

2. Vždy se ptejte, zda se bavíte  přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv.

3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod.

4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.

5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů. Během telefonického hovoru se k ničemu se nezavazujte.

6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma". Známým příkladem zneužití „dárků" jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství.

7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano", protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky.

8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili.

9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku.

10. Pamatujte, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Zdroj: Energetický regulační úřad