Systému hrází, který Litovelsko ochrání před povodněmi, by se zdejší lidé měli dočkat do čtyř let. Pomoci by mělo také zvýšení kapacity koryt řeky Moravy a rekonstrukce tří jezů.

Ochranná hráz bude dlouhá téměř dva a půl kilometru. Návrh protipovodňových opatření se nyní kvůli náročnosti a jeho rozsahu přesunul do velké studie EIA, která posuzuje vliv na životní prostředí.

Celý návrh i včetně připomínek a oponentního posudku pak bude tématem veřejného projednávání.

Obyvatelé Vísky a Nasobůrky však mají obavy z toho, že po dokončení první etapy protipovodňových opatření se jejich situace ještě více zhorší. Obě litoveské místní části už mají špatné zkušenosti z předchozích povodní v letech 1997 a 2006.

„Lidé, kteří mají níže položené domy v nich tenkrát měli metr vody. Jedná se o domácnosti na spodním konci vesnice směrem k Vísce. Máme strach, aby to pak nebylo ještě horší než dnes,“ řekl předseda osadního výboru v Nasobůrkách Jaroslav Winiarski.

Ve Vísce se problém s velkou vodou týká 104 stálých občanů a asi padesáti chatařů.

„Chystaný projekt omezí plochu pro rozliv vody. To však může v obci způsobit ještě větší škody. Z Povodí Moravy nám zatím nikdo nevysvětlil, zda tomu tak opravdu bude,“ uvedl předseda osadního výboru ve Vísce Radomír Havlíček.

Antonín Kurfürst z Povodí Moravy tvrdí, že podobné obavy jsou zbytečné a že žádné chystané protipovodňové opatření tyto místní části negativně nezasáhne.