Náklady přesáhnou půl milionu korun.

„Po provedení staveb se zde výrazně zlepší odtokové poměry, zejména v období zvýšených vodních stavů a přívalových dešťů,“ uvedl ředitel olomouckého závodu Povodí Moravy David Fína.

Břehy podle správce toku nesou stopy jarní velké vody z let 2008 a 2009. Kapacitu koryta snižují nánosy.

„V opěrných zdech jsou vypadlé kameny i vydrolené spáry a základy kamenných zdí spolu s patkami jsou obnažené a podemleté,“ informovala mluvčí Povodí Moravy Veronika Hrdá.

Ještě před tím, než se technika zakousne do naplavenin, odloví rybáři ze Sitky ryby a přesunou je do bezpečí. Firma opraví výtrže břehů, které dosype zeminou a zhutní.

„Opevní také svahy lomovým kamenem a vyzdí i nové kamenné patky. Svah urovnají a ve vegetačním období nakonec zatravní. Na některých místech opěrných zdí navíc vysekají poškozené spáry, které pak doplní novou cementovou maltou,“ popisovala práce Hrdá.

Práce budou probíhat od železničního mostu po zhruba 30 metrů nad lávkou pro pěší ve Hvězdném údolí.

Povodí upozornilo, že neodstraní nánosy z podjezí a ze vzdutí jezu, protože není správcem ani vlastníkem vodního díla.

„Na nutnost odtěžení sedimentů u jezu upozornil a poté vyzval jeho majitele vodoprávní úřad,“ uzavřel ředitel David Fína.