Takzvaná srážka, kdy se vypustí voda jezové zdrže, trvá od pondělí a jejím cílem je pravidelná údržba funkčního zařízení jezu, prohlídka a provedení pravidelné údržby jeho pohyblivých částí.

„Srážku provádíme každý rok přibližně v tuto dobu. I když, například v loňském roce na řece Bečvě jsme srážku kvůli nedostatku vody odložili. Aktuální situace na Moravě, co se týče sucha, není dobrá, v Olomouci teče čtyřicet procent dlouhodobého měsíčního průtoku. Což ovšem není množství, které by provedení srážky komplikovalo,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Vypuštění jezové zdrže zahájili pracovníci v pondělí 10. července už ve 4 hodiny ráno. Následovala kontrola zařízení, úklid naplavenin a prohlídka opevnění v nadjezí. Současně s tím během čtvrtka zkontrolovali i technickou kontrolu klapek a uzávěrů.

„Jedná se o pravidelnou údržbu, vodní dílo, jakým je jez, musí být funkční, například v případě povodní. Napouštění začne s ohledem na uživatele řeky v pátek v 18 hodin. Jez by měl být napuštěný v závislosti na síle přítoku během sobotního dopoledne,“ pokračoval mluvčí a doplnil, že tento jez slouží ke vzdouvání nebo-li umělému zvýšení hladiny a akumulaci vody v říčním korytě pro odběry povrchových vod pro jednotlivé odběratele.

„Objekt také slouží k zajištění stabilizace potřebného spádu koryta vodního toku,“ uzavřel Petr Chmelař.