Povinné očkování pro lidi nad 60 let a některé profesní skupiny schválila končící vláda Andreje Babiše. Vyhláška vyjde ve Sbírce zákonů do konce týdne a má začít platit od března příštího roku.

Signatáři deklarace nevystupují proti očkování jako takovému, ale jsou proti tomu, aby bylo povinné.

„Povede to k posílení odporu proti jakémukoliv dobře a vědecky zdůvodněnému opatření proti nemoci Covid-19. Rozdělení společnosti může pak vést k radikalizaci některých skupin a k postupnému opouštění demokratických principů,“ obávají se.

Odborníci poukazují na to, že by se neměli nutit do očkování proti novému koronaviru nerizikoví jedinci, lidé, kteří získali imunitu proděláním infekce.

„Opusťme nátlak a diskriminaci, soustřeďme se na skutečně rizikovou skupinu,“ apeluje například pneumolog a praktický lékař Jan Brodníček.

Jeden z největších vynálezů moderní medicíny

Podpis připojila řada lékařů z Olomouckého kraje, například Eliška Sovová, přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc.

„Očkování je jedním z největších vynálezů moderní medicíny. Jsem proti povinnému očkování a nátlaku na něj,“ zdůrazňuje.

„Očkování by vždy a u všech mělo probíhat při hodnocení poměru risk/benefit,“ připomíná.

Profesorka Sovová podporuje vědeckou diskuzi, která povede ke konsenzu a vyhlášení těch nejlepších opatření ke snížení pandemie.

„Opatření nesmí být poplatná politikům, musí být průběžně vyhodnocována a v případě, že se zjistí, že nefungují, přiznat to a přijat jiná,“ míní přednostka kliniky.

Opatření se musí kontrolovat

Politici, včetně vedení České lékařské komory, by podle ní měli přestat strašit a měli by vést demokratickou a vědeckou diskuzi, která povede ke konzistentním závěrům a tyto pak lidem vysvětlit.

„Pokud se zavede opatření, které opravdu vede ke snížení epidemie, musí se kontrolovat jeho plnění. Lidé mají už dost opatření typu roušky v lese, zákazu vánočních trhů při povolení trhů farmářských…,“ poukazuje Eliška Sovová.

Obává se, že povinné očkování zdravotníků a profesních skupin může vést k tomu, že řada z nich dá výpověď.

„V současném stavu vrcholu podzimní vlny jsou zdravotníci na konci svých sil, chybí jak lékaři, tak sestry. Nucením do očkování, o kterém už víme, že nechrání před nákazou, je kontraproduktivní a povede k vyššímu stresu a možným odchodům zúčastněných,“ uvádí Eliška Sovová.

Zároveň zdůraznila zásadní význam prevence a fakt, že v nemocnicích často končí osoby se špatným životním stylem.

„Co jsme za rok a tři čtvrtě pro to udělali, aby se to zlepšilo?“ ptá se Sovová a v této souvislosti radí vyzkoušet systém pěti S z olomoucké kliniky - spánek, strava, sport-pohybová aktivita, snížení negativního stresu a stop závislostem- zejména kouření.

Za týden se pod Deklaraci k nátlaku na očkování podepsalo více než 60 tisíc občanů, z toho přes 1500 lékařů.

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování