Místní komunikace mezi ulicemi Heyrovského a Arbesova dostala nový povrch a je nyní řešena jako zóna 30. Původní silnice už byla ve špatném stavu.

„Propojka v délce přes půl kilometru vede k nové zástavbě rodinných domů a z tohoto důvodu byla stále frekventovanější. Hlavním smyslem velké opravy bylo proto kromě opravy povrchu a inženýrských sítí také zajištění větší bezpečnosti provozu a celkové zklidnění dopravy v místě,“ popsal investiční náměstek primátora Martin Major. 

Zklidnění dopravy tam zajišťují dvě zvýšené plochy, které plní funkci zpomalovacích prahů. Pro větší bezpečnost cyklistů jsou na vozovce piktogramy v podobě vodorovného dopravního značení. Opravená komunikace má šířku pět a půl metru, lemují ji betonové obruby a doplňují nové odvodňovací prvky.

Stavební práce začaly v květnu zároveň s přeložkou optických kabelů a stavbou vodovodu financovaného soukromým investorem. Město za opravy zaplatilo téměř 7,5 milionu korun. V budoucnu se počítá také s novým chodníkem ve stávajícím zeleném pásu.