Od léta diskutované a už jednou odložené východní tangenty si hodně slibují zejména lidé z východních částí Olomouce.

„Určitě dojde k dopravní úlevě od aut, která přijíždějí do města od Přerova a od sjezdu ze silnice mezi Ostravou a Brnem. Auta směřující dále na Opavu a Šternberk se Holici vyhnout," popsal zásadní změnu pro okrajovou městskou část Holice předseda tamní komise František Šváb.

Trasa východního obchvatu OlomouceHolice pak sice bude obklopena silničními tahy, i tak ale bude obchvat znamenat zlepšení situace.

„Věřím, že výhody nad mírnými nevýhodami jako třeba možné zhoršení ovzduší, převáží. Zcela jistě to bude pro Holici plus," dodal František Šváb.

Obchvat má stáhnout tranzitní dopravu také olomouckých částí Hodolany, Bělidla, Chválkovice a Týneček. Řidiči na něj najedou u části Velkého Týnce Vsisko a sjedou za Týnečkem.

Práce na přípravě se před deseti lety zastavily, když město kvůli protestům Olomoučanů právě z Holice a Hodolan v územním plánu změnilo trasování obchvatu přes katastr Bystrovan, Droždína a Samotišek.

Původní návrh vedl tangentu po okraji městských částí.

Začnou nejdřív za čtyři roky

Podle ředitele krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martina Smolky letos začaly práce na posuzování vlivu stavby na životní prostředí známé pod zkratkou EIA.

Na ně naváže územní řízení a žádost o stavební povolení. Následně bude také nutné vykoupit potřebné pozemky, zadat zpracování projektové dokumentace a vypsat soutěž na zhotovitele.

„Samotná stavba bude zahájena nejdřív v roce 2019, pokud ve výše uvedených krocích nenastanou komplikace, které nemůže ŘSD ovlivnit," sdělil před prázdninami mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Současný aktualizovaný harmonogram počítá s uvedením do provozu v roce 2021.

Sedm kilometrů se 14 mosty

Východní tangenta v současné trase by měla měřit 7350 metrů.

Na trase by mělo vyrůst celkem čtrnáct mostů, které silnici převedou například přes Pavelkovu a Lipenskou ulici, vodní koryta Bystřičky a Adamovky a železniční trať.

Politici z regionu se snaží za východní tangentu lobbovat. Účastníci listopadové schůzky se chtějí znovu sejít zhruba za půl roku.

„Naším cílem je vytipování potenciálních problémů, které by mohly ohrozit harmonogram vybudování tangenty. Chceme předcházet možným zdržením a komplikacím," uvedl senátor Martin Tesařík (ČSSD).