Do laboratoří denně putuje z jednotlivých klinik několik tisíc vzorků krve 
a dalšího biologického materiálu. Přesun doposud zajišťuje pochůzková služba.

„Personál pěšky odnáší vzorky k laboratornímu zpracování. My však chceme, aby se pozornost personálu co nejvíce soustředila na péči o nemocné 
a omezily se úkony, které je možné automatizovat," uvedl Egon Havrlant, mluvčí Falkultní nemocnice.

Vzorky budou potrubím procházet ve speciálních pouzdrech s paměťovými čipy, které zajistí kontrolu nad zásilkami. Systém propojí většinu budov v rozlehlém areálu.

Podle místa uložení je potrubí kovové nebo z průhlehledného, případně neprůhledného plastu a vedeno je pod zemí či ve stropních podhledech.

Zásilky v potrubí bude pohánět stlačený vzduch.

Řídícím centrem bude „nádraží" umístěné mezi III. interní klinikou a klinikami onkologie a plicních nemocí.

Ze čtyř pětin bude potrubní poštou přepravován biologický materiál a vzorky. Průměr trubek však umožní i přesun jiného materiálů.

„Uvažujeme o využití k přepravě léků, dokumentů a drobného zdravotnického materiálu. Vše bude transportováno ve speciálních přepravních pouzdrech, které mají vnitřní délku až čtyřicet centimetrů a jsou opatřena paměťovými čipy, abychom měli kontrolu nad jednotlivými zásilkami. Tím se zvýší i bezpečnost a vyloučí se chyba lidského faktoru," popsal Havrlant.

Provoz zahájí za půl roku

V současné době jsou 
v nemocnici nainstalovány dvě třetiny z téměř stovky stanic, jejichž prostřednictvím bude pošta odesílána 
a přijímána.

„Na svém místě už jsou téměř tři čtvrtiny celkové délky potrubí. Především je ale dokončena stavba centrály potrubní pošty, takzvaného nádraží, 
a v těchto dnech v jeho prostorách začala montáž technologie, tedy srdce 
a mozku celého přepravního systému," shrnul mluvčí.

Potrubní pošta by měla začít fungovat na přelomu letošního a příštího roku.

Celkové náklady ve výši bezmála sto milionů korun zaplatí nemocnice z vlastních zdrojů.

V současnosti jde o největší a nejmodernější systém v České republice.