Speciální pátrací oddíl italského četnictva, který se soustředí na ochranu kulturních památek, zadržel cenný výtisk v roce 2022 v aukční síni v Terstu.

„Mám velikou radost, že výborná práce italských četníků pomohla k návratu tohoto výtisku zpět do majetku kapituly. Jsme vděční za jejich profesionalitu, s níž se podařilo knihu zachytit a identifikovat jako majetek naší kapituly, a děkujeme jim za jejich úsilí při ochraně kulturního dědictví,“ uvedl biskup Basler.

„Dnešní setkání je tak mimo jiné dokladem úspěšné spolupráce a solidarity mezi evropskými národy při uchování kulturních hodnot,“ poukázal biskup během úterního slavnostního předání knihy.

Pomocný biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík
S biskupem Nuzíkem o prázdných kostelích, chuti na pizzu i procházkách s AirPody

Publikace s názvem Postilla super epistolas et evangelia obsahuje výklad úryvků z novozákonních epištol a evangelií, které se četly při mších v průběhu liturgického roku. Jejím editorem je blíže neznámý dominikán Vilém z Paříže (zemřel asi roku 1485), který do tisku připravil texty svého norimberského řádového spolubratra Jana Herolta (zemřel 1468).

VIDEO: Štěpán Kohout, archivář olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě, představuje v Itálii zadrženou vzácnou knihu z počátku 16. století

Zdroj: Tauberová Daniela

„Kniha byla bestsellerem své doby, poprvé vyšla roku 1473 a do roku 1529 známe nejméně 140 vydání po celé západní Evropě, nejvíce v Německu a Francii. Navrácený exemplář vyšel roku 1518 ve švýcarské Basileji, dřevoryty jej bohatě vyzdobil místní umělec Urs Graf starší (zemřel asi 1528). Do hnědé kůže zdobené slepotiskem Ukřižování, drobnými postavami starozákonních hrdinů Davida a Goliáše, římského boha Apollóna a múz Thálie, Kalliopé a Euterpé, byla svázána někdy po roce 1540 v Bavorsku,“ představil navrácený unikát Štěpán Kohout, archivář olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě.

V 16. století se kniha dostala do Čech. Neznámý protestant ji popsal četnými českými poznámkami na okrajích.

„Někdy poté přešla do vlastnictví olomouckého kanovníka Davida Pippera z Jáchymova, který ji asi koncem první čtvrtiny 17. století daroval zdejší kapitulní knihovně,“ dodal archivář.

Publikace zmizela za neznámých okolností krátce po roce 1940. Do ciziny se dostala prostřednictvím jednoho z rakouských antikvářů.