Obrátili se na policii, ale ta nezjistila nic, co by mohlo nasvědčovat tomu, že by byl spáchán trestný čin.

Rozsáhlá stavba běží podle projektové dokumentace a zvolená preventivní opatření jsou zcela dostatečná.

„Technika se pohybuje těsně u domů. Hluboké výkopy nejsou nijak zajištěny, aby nemohlo dojít k sesuvu půdy. A to je teprve začátek - buduje se kanalizační sběrač,“ poukazovala Zdenka Tkadlečková z Občanského sdružení Nábřeží.

Podle Povodí Moravy je stavba protipovodňové ochrany v Olomouci od počátku přísně kontrolována všemi kompetentnímu úřady.

„Z jejich strany nebylo shledáno žádné pochybení,“ ujistil mluvčí podniku Petr Chmelař.