Kvůli několika posledním projektům, které zaberou hektary zemědělské půdy, se olomoucká agrární komora obrátila na ministerstva i vládu. Podle jejího šéfa Miloše Porče bezvýsledně.

Rozhovor

Máte přehled o tom, kolik orné půdy ubylo v souvislosti se stavbou různých logistických center a průmyslových zón?
Od devadesátých let je to v celé České republice šest set tisíc hektarů orné půdy, která musela ustoupil těmto průmyslovým zónám, překladištím, akvaparkům či dálnicím. Půda je pod betonem nenávratně znehodnocena.

Rozvoj měst nejde zastavit a půdu, která se stane zájmem developerů, třeba ani nikdo neobdělává. Poukazují i na to, že škodliviny z provozu na komunikaci už ornici stejně znehodnotily. Jaký je váš názor?
Tato půda se dá obdělávat. Pokud to není nějaká navážka, ale opravdu kvalitní zemědělská půda, dá se zúrodnit. Nejsou to pravdivé argumenty. Podívejte se například na oblast mezi Olomoucí a Šternberkem. Tam jezdí možná více automobilů než směrem na Brno a podél komunikace se hospodaří.

Jako agrární komora zastavování orné půdy kritizujete. Podnikli jste i nějaké konkrétní kroky, aby se v některých lokalitách takovému trendu zabránilo?
Ano. V případě překladiště v Bystročicích a štěrkovny ve Věrovanech jsme se obrátili na ministerstva životního prostředí a zemědělství, také na místopředsedu vlády Svobodu.

Jejich odpovědi byly jaké?
Podobné. Že je to věcí vlastníků a samospráv. Jsme zklamaní. Je to krátkozraké a doplatíme na takové lehkomyslné zacházení s ornou půdou.

Jak?
Orná půda bude chybět. Říká se, že potravin je dost. Je, momentálně. Ale do budoucna potřeba poroste, protože obyvatelstva přibývá. A kvalitní půdy, na které se dá pěstovat, ubývá. Nenávratně. Proto bychom měli záměry investorů pečlivě zvažovat a bránit každý hektar ornice. Zvýšenou poptávku v budoucnu určitě bude možné částečně nasytit zvýšením intenzity v zemědělství. To je ovšem spojeno s hnojivy a chemií, což se nám vrátí na zdraví životního prostředí.

Pole se ztrácejí

Orná půda na Olomoucku:
1990 70,8 tisíc hektarů
2008 68,3 tisíc hektarů

Zastavěná půda na Olomoucku:
1990 2,7 tisíc hektarů
2008 2,8 tisíc hektarů

Zdroj: ČSÚ