Vyhlášku stanovující poplatek navrhuje radnice zastupitelstvu schválit se stejnou částkou jako letos.

„K návrhu na zvýšení poplatku za komunální odpad v roce 2016 jsme nepřistoupili," řekl náměstek olomouckého primátora Martin Major (ODS).

Poplatek za odpad město naposledy zvýšilo v roce 2013. Tehdy se částka 492 korun platná od roku 2004 zvedla na nynějších 660 korun.

Poplatek za komunální odpad se stanovuje každý rok a zohledňuje skutečné náklady města spojené se sběrem a svozem netříděného komunálního odpadu.

„Celkové náklady města na svoz netříděného odpadu dosáhly v roce 2014 částky téměř 57,5 milionů korun. Výběr poplatku za rok 2014 přitom činil k 30. září 51 milionů," uvedl náměstek Major.

Když se náklady rozpočítají na počet poplatníků, vycházejí na 859 korun na osobu za rok. Rozdíl pokrývá město. Maximální výše poplatku daná zákonem by mohla pro příští rok být 816 korun.

Systém kromě svozu černých popelnic zahrnuje i provoz sběrných dvorů, náklady na sběrové soboty, platby za ukládání odpadu na skládky včetně dopravy do brněnské spalovny a likvidaci černých skládek.