Radní to navrhli v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Ve stejném rozsahu mají zůstat i stávající úlevy z poplatků.

Rozhodnutí ještě musí schválit zastupitelé. Ti se sejdou na zasedání 22. prosince.