Věřící by se měli na Popeleční středu výrazně postit, jíst jen velmi střídmě či vůbec, zcela si odříct maso, různé laskominy a jiné požitky.

Katolíci v tento den v kostele přijímají tzv. popelec, tedy znamení kříže popelem na čelo připomínající pomíjivost tělesného bytí. Kněz jej doprovází slovy "Čiňte pokání a věřte evangeliu", nebo "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš". 

Proč půst?

Datum Popeleční středy jako začátku postní doby je pohyblivé (stejně jako Velikonoce). Připadá na 46. den před velikonoční nedělí. Ta je letos 9. dubna, Popeleční středa v roce 2023 je tedy 22. února.

Popeleční středě předchází čas masopustů či karnevalů, tedy zábavy a hodování před začátkem půstu.

Zhruba čtyřicet dní po Popeleční středě až do oslavy Kristova vzkříšení na velikonoční neděli by pak mělo být pro člověka obdobím očisty, omezení zbytečností, dobou duchovního usebrání a koncentrace na to podstatné a nepomíjející v životě.

Během postní doby je vhodné omezit masitá a tučná jídla, lahůdky, ale i sladké, alkohol, kouření či kávu, ale také třeba televizi, zábavu a vůbec věcí a činnosti, které nejsou pro život nezbytné či dělají člověka nesvobodným.