Katolíci v tento den v kostele přijímají tzv. popelec, tedy znamení kříže popelem na čelo připomínající pomíjivost tělesného bytí. Kněz jej doprovází slovy "Čiňte pokání a věřte evangeliu", nebo "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš". 

Papež František vybídnul věřící, aby letošní "popeleční" půst směřovali v modlitbách k napadené Ukrajině a ke všem trpícím tamní válkou.

„Vyzývám všechny, aby z Popeleční středy učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím,“ vyzvala při pravidelné generální audienci hlava římskokatolické církve.

Proč půst?

Datum Popeleční středy jako začátku postní doby je pohyblivé (stejně jako Velikonoce). Připadá na 46. den před velikonoční nedělí. Ta je letos 17. dubna, Popeleční středa v roce 2022 je tedy 2. března.

Následujících zhruba čtyřicet dní do oslavy Kristova vzkříšení na velikonoční neděli by pak mělo být pro člověka obdobím očisty, omezení zbytečností, dobou duchovního usebrání a koncentrace na to podstatné a nepomíjející v životě.

V tuto dobu je dobré omezit masitá a tučná jídla, lahůdky, ale i sladké, alkohol, kouření či kávu, ale také třeba televizi, zábavu a vůbec věcí a činností, které nejsou pro život nezbytné či dělají člověka nesvobodným.