Katolíci v tento den v kostele přijímají tzv. popelec, tedy znamení kříže popelem na čelo připomínající pomíjivost tělesného bytí. Kněz jej doprovází slovy "Čiňte pokání a věřte evangeliu", nebo "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš". 

O bohoslužbu s udílením popelce je mezi věřícími velký zájem i v covidové době, kdy se lidé musí ke mši svaté registrovat na webu kvůli omezenému počtu míst vzhledem k vládním protiepidemických opatřením.

Rezervace v olomouckých chrámech byly na středeční "popeleční" mše svaté obsazené dlouho dopředu, i největší kostel ve městě, katedrála sv. Václava, měla zarezervovaných všech "povolených" 124 míst.

Bohoslužbu z olomouckého dómu s udílením popelce, kterou celebruje arcibiskup Jan Graubner, je ale možné sledovat od 18 hodin on-line na kanálu youtube.

Přenos bohoslužby na Popeleční středu z katedrály sv. Václava v Olomouci

Zdroj: Youtube

Proč půst?

Datum Popeleční středy jako začátku postní doby je pohyblivé (stejně jako Velikonoce). Připadá na 46. den před velikonoční nedělí. Ta je letos 4. dubna, Popeleční středa v roce 2021 je tedy 17. února.

Následujících zhruba čtyřicet dní do oslavy Kristova vzkříšení na velikonoční neděli by pak mělo být pro člověka obdobím očisty, omezení zbytečností, dobou duchovního usebrání a koncentrace na to podstatné a nepomíjející v životě.

V tuto dobu je dobré omezit masitá a tučná jídla, lahůdky, ale i sladké, alkohol, kouření či kávu, ale také třeba televizi, zábavu a vůbec věcí a činností, které nejsou pro život nezbytné či dělají člověka nesvobodným.