Smuteční síň olomouckého krematoria:
9.20 Ludmila Chodilová (82) – Hlubočky

Obřadní síň v Přerově:
13.40 Ludmila Nevařilová (52) – Přerov, 14.20 Jiří Jemelík (54) – Předmostí

Obřadní síň Městského hřbitova v Prostějově:
11.20 MUDr. Běluška Chromcová (76) – Prostějov

Obřadní síň v Kojetíně:
14.30 Ludmila Mikulková (78) – Kojetín

Uvedeny jsou pouze smuteční obřady pohřebních služeb, které nám je poskytly ke zveřejnění.