Policie nezjistila nic, co by mohlo nasvědčovat tomu, že by byl spáchán trestný čin.

Rozsáhlá stavba běží podle projektové dokumentace a zvolená preventivní opatření jsou dostatečná.

Policie si vyžádala podklady od Povodí Moravy, autorského dozoru i magistrátu.

Na místě zkontrolovala zajištění a technický monitoring bytových domů a po kontrole projektové dokumentace vyhodnotila předložené zprávy jako korespondující se skutečným stavem.

Nejšetrnější možný

Podle policie zvolil investor dostatečně v návaznosti na znalecké posudky a statická posouzení preventivní opatření a provádění nepřetržitého monitoringu.

Zvolený stavebně-technický způsob rozšíření koryta vyhodnotila policie na základě odborných podkladů jako nejšetrnější k okolní zástavbě.

„Neexistuje jediná indicie, která by přisvědčila oznamovaným skutečnostem, tedy že by investor nebo zhotovitelé nedodrželi podmínky provádění stavby podle projektové dokumentace, ani že by z nedbalosti nepřikládali váhu možnému nebezpečnému vlivu stavby na okolní zástavbu, čímž by ohrožovali majetek, zdraví a život obyvatel,“ stojí ve vyrozumění policie, jehož kopii má Deník k dispozici.

Rozhodnutí akceptujeme, ale…

Bytové domy jsou postaveny před bezmála 100 lety a podle místních dlouhodobý a intenzivní zásah v podobě vibrací a otřesů způsobených těžkou mechanizací může narušit jejich statiku a zanechat nebezpečné stopy.

„Naše obavy z narušení konstrukcí jsou naprosto oprávněné. Přístup investora, zhotovitele, úřadů i politiků vůči nám je naprosto lhostejný,“ popisovala Zdenka Tkadlečková z Občanského sdružení Nábřeží.

„Závěr policie akceptujeme, nicméně zastáváme názor, že se nemůže Povodí zbavit zodpovědnosti. Stále nám nedodalo posouzení, které by vyhodnotilo vliv provádění stavebních prací na okolní zástavbu,“ zopakovala.