Návrhy na úpravu koryta jsou zatím v úplných začátcích.

„Letos plánujeme udělat jednoduchou ideovou studii, na základě které bychom chtěli téma otevřít. Bystřice má poměrně slušně zajištěnou protipovodňovou ochranu, ale je to zajímavý tok, který by mohl být velmi atraktivní z hlediska využití pro lidi, má velký rekreační potenciál," řekl Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu.

V prvních úvahách a podobách záměru přichází s náplavkou, která navazuje na Moravu a vede chodce nízko nad vodou. Z obydlené zástavby proti proudu až na Bělidla a dále na Bystrovany.

„Je to zelený pás, přirozená výpadovka pro pěší a cyklisty ven z města, ale může se to ještě dál zlepšit. Stezka by mohla být tři metry široká, zajímavý aspekt je, že by šly podejít všechny mosty včetně třeba Hodolanské ulice, kde je silná dopravy a byly tam rušeny přechody pro chodce," vyzdvihl výhodu bezbariérové cesty Michal Krejčí.

Dodal však, že zatím svou myšlenku s nikým neprojednávali.

Povodí proměnu neplánuje

Správce toku, kterým je státní podnik Povodí Moravy, v lokalitě větší zásahy do koryta řeky neplánuje.

„Co se týče úprav koryta Bystřice, je nám známa pouze studie z června 2004, jejíž zpracování zadal magistrát města Olomouce. O dalších návrzích informace nemáme," uvedl mluvčí podniku Petr Chmelař.

Povodí Moravy se nyní věnuje běžné údržbě koryta.

„Jde o čištění naplavenin z řeky, odstraňování náletových porostů a podobně," přiblížil mluvčí.