Oslovení lidé si je až na výhrady k vzhledu či malému počtu pochvalují. Kde by mohly přibýt další, zatím není jasné.

„Třídím jen plasty a papír. Tyhle kontejnery vypadají lépe než ty u parkoviště zezadu na tržnici. Je kolem nich pořádek a nikdy ´nepřetékají´," poznamenala Věra Burešová z Olomouce, která právě do podzemních kontejnerů v ulici Aksamitova házela jeden zmačkaný plastový obal za druhým.

„Je to dobrá věc, i když si myslím, že by ty nadzemní části mohly vypadat i jinak. Mohlo by jich být po Olomouci rozhodně víc, určitě by je uvítali i někde na sídlištích," řekl další obyvatel krajského města pan Martin u stanoviště v Laffayetově u­lici.

Není lehké najít další místo

Město nechalo devět podzemních nádob na sklo, papír a plast instalovat loni v srpnu. Od té doby do nich lidé vyhodili téměř tři tuny plastů, osm a půl tun papíru a necelých pět tun skla. Z celkových 16,18 tun z nich pracovníci technických služeb od začátku letošního roku vyvezli 9,74 tun odpadů.

„Potvrdilo se očekávání. Obyvatelé kolem vhozových otvorů nevytvářejí malé černé skládky jako v některých případech klasických stanovišť odpadových nádob. Také vzhledem k technickému zabezpečení nedochází k neoprávněné manipulaci s odpady – především papírem – a znečišťování okolí. Nikdo je dosud ani nepoškodil," ohodnotil pozitivně roční fungování Miroslav Petřík, ředitel Technických služeb města Olomouce (TSMO).

Podle jeho slov není rozšíření stanovišť zmiňovaných sběrných míst snadné.

Například plán na zabudování podzemních kontejnerů při rekonstrukci Dolního náměstí zhatilo nesouhlasné stanovisko památkářů. Vše je také odvislé od možností čerpat dotace.

„S ohledem na velkou hustotu inženýrských sítí v centru města a stanoviska památkářů není jednoduché nalézt další možné lokality pro umístění podzemních kontejnerů. Přesto bychom chtěli být připraveni pro případnou další výzvu na podávání žádostí o dotace s návrhem konkrétních lokalit," sdělil Miroslav Petřík.

Využít rekonstrukce silnic a kanalizace

Město za pořízení třech stávajících stanovišť na separovaný odpad, které Olomoučanům slouží od konce loňských prázdnin, zaplatilo necelých 2,1 milionů korun.

Milion a osm set tisíc pokryla právě dotace od Ministerstva životního prostředí ČR.

„Pokud to nebude možné v historickém centru města, rádi bychom spojili umístění nových podzemních kontejnerů s plánovanými rekonstrukcemi městských komunikací nebo kanalizace, čímž by došlo ke snížení investičních nákladů," naznačil ředitel TSMO.

SOUVISEJÍCÍ: Olomoučané jsou nejlepší v republice v třídění odpadu

Co Olomoučané třídí do podzemí

Od začátku provozu podzemních kontejnerů z nich bylo celkem svezeno 16,18 tun odpadu, z toho:

Plasty 2,84 t
Papír 8,58 t
Sklo 4,76 t

Od začátku roku 2013 bylo svezeno celkem 9,74 tun, z toho:

Plasty 1,56 t
Papír 5,34 t
Sklo 2,84 t
Zdroj: TSMO