Spolek Za krásnou Olomouc odmítá společně s některými urbanisty, architekty, historiky či památkáři výstavbu výškové budovy Šantovka Tower už od roku 2011.

„Konzistentně upozorňujeme vedení města na zhoubnou snahu jít na ruku investorům i tam, kde může samo narazit na limity platné legislativy. Průběh schvalovacího procesu kontroverzní stavby Šantovka Tower zavdal k oprávněným pochybnostem veřejnosti o rovných právech a povinnostech občanů Olomouce a v širším záběru zpochybnil principy demokracie obecně,“ uvádí spolek v pondělní tiskové zprávě.

Vyčerpali už všechny opravné prostředky

Na ombudsmanku Annu Šabatovou se spolek Za krásnou Olomouc a zástupci iniciativy Občané proti Šantovka Tower obrátili podle jejich vyjádření proto, že vyčerpali všechny řádné opravné prostředky.

Jejich podnět se týkal přezkoumání územního rozhodnutí vydaného stavebním odborem olomouckého magistrátu.

„Spolek se hlásí k aktivní účasti na posledním vývoji kauzy. Bezpráví, které ji po léta provází, nebylo možné s ohledem na profesní čest jeho členů, nechat jednoduše být. Byli jsme také vázáni důvěrou početné odborné i laické veřejnosti, která sdílela náš názor a dlouhodobě naše úsilí podporovala,“ sdělila historička umění Martina Mertová.

Systémová podjatost?

Architekt David Helcel z iniciativy Občané proti Šantovka Tower upozornil na riziko možné podjatosti, kterou ombudsmanka v žalobě také uvádí.

„Právě provázanost samosprávy se státní správou, kroky a vyjádření bývalých i aktuálně činných městských politiků a průběžný tlak investora, který se odvolává na vágně formulovanou smlouvu o spolupráci, dělá z kauzy výmluvný příklad rizik systémové podjatosti,“ míní David Helcel.

Peníze na přípravu právních podkladů pro úřad ombudsmanky získal spolek z projektu Živá komunita od Nadace VIA.

„Zásadní část prostředků jsme dostali od veřejnosti přes server Darujeme.cz. Této podpory si vážíme nejvíc. V prosinci loňského roku jsme k našemu překvapení dostali Cenu za odvahu od Nadačního fondu proti korupci,“ poznamenala členka spolku Michaela Johnová Čapková.