Někteří motoristé zariskovali a pustili se do vln. Opatrnější řidiči to raději otáčeli, aby nenabrali vodu do motoru.

„Řeší se to již od noci. Vodu se bohužel zatím nepodařilo odčerpat. Jsou ucpané kanalizační vpusti, takže voda neodtéká,“ popisoval ve středu po poledni Jaroslav Krempl, vedoucí olomouckého střediska údržby Správy silnic Olomouckého kraje.

Do podjezdu se tlačila spodní voda, která neměla kam odtéct. Vpusti jsou zřejmě v souvislosti s modernizací železnice zanesené pískem a dalším stavebním materiálem.

„V podjezdu jsou dvě elektrická čerpadla. Když stoupne hladina, ta je nyní vysoko, sepnou čidla a čerpadla začnou odsávat vodu,“ popisoval.

Čerpadla jela naplno, ale voda z komunikace nemohla odtéct. Po 14. hodině mířila k zatopenému místu specializovaná firma na tlakové čištění kanalizací.