„Je to úplně něco jiného," poznamenala žena, kterou doprovázela její spolužačka ze školy Jana Brázdilová, rozená Johanesová. Společně s nimi se za brány Farmaku během tří hodin veřejnosti zpřístupněného areálu podívalo přesně 354 lidí.

Při Dni otevřených dveří, které Farmak pořádal ku příležitosti dvacetiletého výročí, byly obě bývalé zaměstnankyně chemičky velmi překvapené. „Kdysi to tu strašně smrdělo. Je vidět posun, který se tady udál. Pracovala jsem ve výzkumu, ale ještě ve staré budově. Dnešní vybavení a prostředí je na mnohem vyšší úrovni," zhodnotila Jana Nováková – Černovská.

Všichni, kdo zavítali do chemičky, která se zaměřuje na výrobu léčivých látek pro léky například na kašel, léčbu potíží s prostatou či pro výrobu sedativ a antidepresiv, prošli částí areálu, který se rozléhá na zhruba šesti hektarovém pozemku. Řada starých budov byla během odstraňování ekologických zátěží z lokality již zbourána, část z objektů, které se budou také demolovat, ještě stojí. Příchozí navštívili tři objekty. „Budova číslo 13 je bývalá výrobna vitamínu C. Je zmodernizovaná a dnes se v ní nacházejí laboratoře, například pro přípravu vysoce aktivních látek," uvedl Petr Šlézar, který prováděl jednu ze skupin. K vidění zde byl i jeden z menších reaktorů na úpravu látek. „Pojme 63 litrů. Nyní jsme ale na čtvrt provoze. Máme zde reaktory o větším objemu. Například na šestnáct set litrů," popsal Šlézar. Robustnější zařízení pak byly vidět ve dvou výrobních provozovnách v budovách čísel 31 a 33.

Společnost Farmak po privatizaci od roku 1996 investovala do dlouhodobého majetku více než 750 milionů korun. Peníze šly hlavně na výrobní prostory a výrobní zařízení, energetická zařízení, sklady a laboratoře výzkumu a vývoje i kontroly jakosti. Nutné náklady si vyžádala také náprava po povodních v roce 1997. Vedení také přispívá na sanaci ekologických zátěží v areálu, která se v areálu provádí od roku 2007. Většinu peněz však poskytuje ministerstvo financí, a to sumou ve výši 183 milionů korun. V současnosti Farmak zaměstnává 243 zaměstnanců.