Žerotín

Ve 12. století se ves Žerotín stala majetkem místního rodu, který podle ní začal používat přídomek ze Žerotína. Žerotínové jsou připomínáni jako starý významný moravský šlechtický rod, který se již v době předhabsburské řadil mezi nejpřednější rody v zemi. V roce 1480 žerotínové prodávají ves i s tvrzí šternberskému augustiánskému klášteru, který na místě tvrze v roce 1751 staví barokní zámek jako letní sídlo.

Dub nad Moravou

Městys Dub nad Moravou s částmi Bolelouc a Tučapy leží na rozhraní okresů Olomouc, Přerov a Prostějov. První listinná zmínka z roku 1141 uvádí osadu jako ves U duba, která byla součástí nenakonického statku. Dominantou městyse je poutní chrám Očišťování Panny Marie z let 1734-1756. K dalším památkám patří kamenný kříž u kostela, kaplička svaté Markéty a socha prezidenta Masaryka odhalená v roce 1936. V roce 2006 byl Dubu nad Moravou vrácen statut městyse.