Senička

Obec leží na okraji Hané v předhůří Drahanské vrchoviny, západně od Olomouce. Žije zde asi 350 obyvatel. V Seničce fungují dobrovolné organizace SDH, Český kynologický svaz a Junák, které pořádají různé společenské a sportovní akce. Obec je také členem sdružení obcí Mikroregionu Litovelsko i Regionu Haná. V Seničce se nachází tyto pamětihodnosti: kaple Andělů Strážných, socha svatého Jana Nepomuckého a v dolní části obce protipovodňová zídka, jediná v České republice.

Šternberk 
40. - 50. léta

Německý nacionalismus byl v příhraničních oblastech velmi silný a Šternberk byl jedním z jeho opěrných bodů. V roce 1938 se Šternberk stává dokonce místem setkání mnoha stoupeneckých organizací. Demokratické síly ve městě se snažily vliv nacionalismu potlačit, v září se ve městě konala poslední velká demonstrace s hesly „pro republiku a proti fašismu“. Demokratické síly ale svůj boj prohrály podpisem Mnichovské dohody, ke které došlo z 29. na 30. září 1938. Zde bylo dohodnuto odstoupení pohraničních území a jejich začlenění do hitlerovského státu.