Pňovice

Obec leží v rovinaté zemědělské krajině při údolí řeky Moravy v severním cípu Hornomoravského úvalu, asi 25 kilometrů na sever od Olomouce. Její katastr částečně zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která je jedinečným zachovaným územím. Dnešní Pňovice jsou převážně zemědělskou obcí. Dominantou malebné historické návsi je klasicistní kostel svatého Václava.

Přáslavice

První písemné zmínky o Přáslavicích jsou z roku 1131, kdy se o nich zmiňuje listina olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (syna kronikáře Kosmy). Obec tehdy podléhala kapitule biskupského kostela. Velký vliv na její rozvoj měla první i druhá světová válka. V Přáslavicích se hrálo ochotnické divadlo, velkou činnost vyvíjel také místní Sokol a hasiči.