Nová Hradečná

Dnešní název obce se datuje až rokem 1960, kdy byly vesnice s názvy Hradečná a Hradec sloučeny a připojeny ke katastru Olomouc. V roce 1976 se vesnice stala částí Troubelic, v roce 1990 se znovu osamostatnila. Za první písemný doklad se pokládá údaj z roku 1344, kdy je v latinské listině jmenována Hradeschna. Název vsi naznačuje, že vznikla blízko starého hradiska, jehož stopy jsou tu dodnes.

Slatinice

Obec se rozprostírá na východním úpatí Velkého Kosíře, který je posledním výběžkem Drahanské vrchoviny, uprostřed trojúhelníku měst Olomouc, Prostějov a Litovel. Svůj název získala od močálů slatin, které byly zejména na místě dnešního mlýna. Mezi dominantní objekty obce patří barokní kostel s farou, budova lázní, škola, sokolovna, mlýn a Lichtenštejnský dvůr, dnes využívaný obecním úřadem.