Náměšť na Hané

Městys leží asi 15 kilometrů západně od Olomouce a má přibližně 2000 obyvatel. První písemná zmínka o Náměšti pochází z roku 1141, kdy se o ní zmiňuje ve své listině olomoucký biskup Zdík. Dominantou Náměště je klasicistní zámek postavený hrabětem Bonaventurou z Harrachu ve druhé polovině 18. století. Vedle zámku je zde ještě zřícenina hradu a Dolní zámek (dnes sladovna).

Náklo-Mezice

Hanáckou obec tvoří místní části Náklo, Mezice a Lhota nad Moravou. Leží asi 11 kilometrů severozápadně od Olomouce. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1078. V současné době žije v Nákle 974 obyvatel, v části Mezice 353 obyvatel a ve Lhotě nad Moravou 160 obyvatel.