Medlov

První písemné zmínky o obci pochází z roku 1131. V 16. století se v Medlově začala těžit železná ruda a to až do roku 1964. Negativní vliv na rozvoj obce mělo spojování v rámci vytváření modelu střediskových obcí, v roce 1990 se však stal Medlov opět samostatnou obcí, která v průběhu dalších 20 let prošla velkými změnami ku spokojenosti místních obyvatel. V roce 2001 získal Medlov ocenění Vesnice roku 2001 Olomouckého kraje.

Loučany

Obec se rozkládá asi 14 km na západ od Olomouce. Je umístěna v nadmořské výšce 234 metrů, jedná se tedy o typickou obec v hanácké rovině, kterou protéká říčka Šumice. První písemná zmínka o Loučanech se objevila v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141. V obci žije přibližně 650 obyvatel a nachází se v ní i několik pamětihodností, jako je například sloup se sochou Jana Nepomuckého či krucifix na hřbitově.