Luběnice

V západní části Hornomoravského úvalu se nachází obec Luběnice. Její současná poloha na březích potoka Zlatá stružka je patrně jiná než ta původní. Tato osada ležela zřejmě blíže říčce Blata, tekoucí východně od obce. Jako většina tehdejších osad se nacházela ve vlastnictví drobných zemanů (jméno zemana z Luběn patrně dalo vzniknout i názvu obce) a později církevních korporací. V obci stojí nově vysvěcená kaple Panny Marie Pomocné pocházející původně z 18. století.

Střeň

Obec leží v hanácké pánvi přibližně sedm kilometrů východně od Litovle a šestnáct kilometrů od okresního města Olomouce. Je dopravně snadno přístupná po silnici třetí třídy a v blízkosti obce vede železniční trať Olomouc-Praha. První zmínky o Střeni pochází z roku 1249. Za nejstarší doklad o Střeni je považována listina krále Václava I. Rozsáhlé lužní lesy, provázející tok řeky Moravy, byly ještě v raném středověku zeměpanským územím bez trvalého osídlení, sloužícím především jako bohaté loviště olomouckých údělných knížat. Jediným archeologickým dokladem o přítomnosti člověka v těchto místech v dobách prehistorických je bronzová sekyrka z mohylové kultury (asi 600 let před naším letopočtem).