Litovel - třetí republika

Demokratický vývoj Československa po roce 1945 zastavil na dlouhou řadu let Vítězný únor v roce 1948, kdy moc převzala Komunistická strana Československa. Období budování socialismu a návrat k demokracii nastal až po sametové revoluci v listopadu 1989. Historii Litovle včetně období třetí republiky je věnována dvousvazková publikace s názvem Velké dějiny Litovle, vydaná u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.

Daskabát

Na místě dnešní obce stávala již od roku 1232 osada Otěhřiby, v polovině 16. století byla po znovuosídlení přejmenována na Novou Ves a od roku 1581 na Daskabát. Obec se nachází na posledních svazích Oderských vrchů a žije v ní přibližně 600 obyvatel. Celková katastrální plocha Daskabátu je 1265 hektarů, z toho orná půda zabírá pouze 22 procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. V loňském roce zasáhla okolní lesy rozsáhlá devastující kůrovcová kalamita.