„Chtěl bych, aby se podmínky ve vězeních zlepšily, nyní je to špatné. Není práce, a tak ani peníze. Nemám si za co koupit cigarety, někdy nemáme ani na poplatky u lékaře,“ vysvětlil Kučerák důvody, proč přišel k volební urně.

K volbám v mírovské věznici se naopak nedostavil rovněž doživotně odsouzený Zdeněk Vocásek, který před dvěma lety vyvolal zájem médií svou žádostí o prominutí zbytku trestu. O to si doživotně odsouzení mohou požádat po dvaceti letech výkonu trestu.

Doživotně odsouzený zatrpkl

Vocásek byl přitom posledním vězněm v tehdejším Československu odsouzeným na šibenici, od té ho v roce 1990 zachránila změna legislativy, která trest smrti zrušila. Soud, který se tehdy odehrával přímo ve věznici, jeho žádosti nevyhověl.

Zdeněk Vocásek, který brutálně zavraždil tři lidi, podle dozorců údajně zatrpkl a letošní volby ho nechaly lhostejným.

Z více než tří stovek vězňů uvedených ve volebních seznamech zdaleka všichni házet lístky do urny nebudou. Řada z nich totiž nemá v pořádku doklady.

„Většinou se jedná o neplatný občanský průkaz, nový si sice odsouzení z věznice mohou vyřídit, ale pokud mají před sebou delší trest, nic je k tomu nemotivuje,“ vysvětlila mluvčí mírovské věznice Magda Petříková.

Otevřeno dvě hodiny

Komise ve věznici nezasedá po celou dobu konání voleb, vězni však mají možnost jít vhodit svůj hlas v určenou hodinu v pátek i v sobotu. I tento jednoduchý akt může být pro některé odsouzené voliče oříškem, tak jako se to stalo u minulých voleb.

Jeden z vězňů totiž zcela nepochopil instrukce komise a za plentou volební lístky nastrkal úzkou škvírou do zamčeného kancelářského kontejneru.

Ten zřejmě považoval za urnu, ačkoliv ta stojí na nepřehlédnutelném místě. Kontejner za plentou jen nahrazoval stolek, na kterém voliči mohli na hlasovacích lístcích provést úpravy.

„Už jsme se divili, co ten člověk tak dlouho za plentou dělá. Kontejner byl navíc zamčený, museli jsme ho vypáčit, abychom z něj lístek dostali a odsouzený ho mohl vhodit do urny,“ vzpomněla Petříková.

Na Mírově, který je jednou z nejpřísněji střežených věznic v zemi, si nyní trest odpykává 472 mužů. Téměř čtyři desítky z nich volit odmítlo, zbytek jsou cizinci, kteří se voleb účastnit nemohou.