Mutkov

Obec byla v roce 1960 územně přičleněna k obci Paseka. Pro své umístění v klidném lesnatém prostředí byla stále více vyhledávána chalupáři, kteří opravili staré domy a chataři, jež výstavbou rekreačních chat dotvořili současnou podobu obce. Mutkov je stále vyhledávaným turistickým místem, nedaleko se nachází zbytky zaniklého hrádku Waldhausen a zrušené těžební štoly jako pozůstatek po středověkém dolování drahých kovů. Obec je od roku 1993 samostatnou obcí, zároveň je jednou z nejmenších v České republice. V roce 2020 bude Mutkov slavit 700. výročí od založení.

Moravský Beroun - Od vzniku republiky po okupaci

Po vzniku Československa došlo k reorganizaci vnitřní správy, místo okresních hejtmanství byly zavedeny takzvané politické okresy. Moravský Beroun se tak stal politickým okresem a byl tvořen soudními okresy Dvorce a Město Libavá. V říjnu 1938 byl celý okres okupován a v březnu 1938 začleněn do župy Sudety. Politické okresy byly přejmenovány na venkovské okresy, Landráty. K Landrátu Moravský Beroun, podřízenému vládnímu prezidentovi v Opavě, patřilo v období druhé světové války celkem 58 obcí.