Moravský Beroun

Město je bránou do Nízkého Jeseníku a je jeho významným turistickým střediskem. Žije v něm přibližně 3000 obyvatel. V Moravském Berouně se nachází několik pamětihodností jako renesanční kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple na Křížovém vrchu či barokní plastika Panny Marie Immaculaty. Nedaleko centra, v místní části Ondrášov, se nachází vřídla výtečné minerální vody známé pod názvem Ondrášovka.

Příkazy

První písemné zmínky o Příkazích pochází z roku 1250, o přidružené části Hynkov až z 15. století. Původně patřily Příkazy několika drobným šlechticům, ale postupně přecházely do majetku církve a od roku 1368 již celá obec patřila olomoucké kapitule. Hospodářský rozmach hanáckých obcí v 19. století se dotkl především Příkaz. Souviselo to se zrušením roboty a počátkem pěstování cukrovky na Hané. Původní hospodářské usedlosti již nestačily, a zejména v druhé polovině 19. století došlo k přestavbě skoro všech gruntů a zanikly tak desítky žudrů, které tvořily kolorit hanácké návsi.