Kožušany

První písemná zmínka o části obce Kožušany pochází z roku 1297, kdy přešla pod správu ženského kláštera svaté Kateřiny v Olomouci. V souvislosti s josefínskými reformami byl v roce 1782 klášter zrušen a až do roku 1878 byly Kožušany společně s Tážaly ve vlastnictví belgického hraběte Filipa Ludvíka Saint Genois d’Anneaucourt. Po úpadku tohoto rodu obě obce přešly pod správu lichtenštejnského velkostatku Šternberk. V roce 1850 se Kožušany i Tážaly staly samostatnými obcemi s příslušností do politického a soudního okresu Olomouc-venkov.

Tršice

Obec leží 12 kilometrů západně od Olomouce na svazích Tršické pahorkatiny, žije v ní přibližně 1700 obyvatel. První zmínka o Tršicích pochází z roku 1282. V obci se nachází zámek, dříve gotická tvrz, ve kterém je v současnosti sídlo obecního úřadu a malá národopisná expozice, za zhlédnutí stojí také kostel Narození Panny Marie. Tršičtí mohou být hrdí i na rodáka Hynka Florýka, zakladatele novodobého moravského chmelařství.