„Připadám si jak ve špatném snu. Lidé mě už osočují, že jsem lhář a slibotechna," zlobil se Vlastimil Sedláček, kterému patří část pozemků kolem prvního jezera.

„Celý spor, ve kterém se od státu snažíme získat objekt na Poděbradech, trvá už mnoho let. Doufal jsem, že snad již letos budeme moct začít něco dělat, ale zase se to zaseklo,“ reagoval podnikatel.

Podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v tomto případě došlo k souhře všech možných komplikací, které dosud brání tomu, aby si Sedláček odkoupil objekt bývalé restaurace, který se léta chystá opravit a proměnit v důstojné zázemí pro koupající se.

„Jsme si vědomi neúměrně dlouhé doby, po kterou se věcí zabýváme. V tomto konkrétním případě však došlo ke kumulaci snad všech formálních i věcných překážek, které si lze při realizaci představit," vyjádřil se Karol Siwek, ředitel ostravské pobočky ÚZSVM, pod kterou kauza spadá.

„Chtěli bychom však všechny zainteresované strany ujistit, že úspěšné dokončení převodu předmětných nemovitostí na manžele Sedláčkovy je naším společným zájmem a po celou dlouhou dobu jednou z priorit naší činnosti,“ sdělil.

Podle posledního vyjádření ÚZSVM očekává, že k dokončení převodu dojde v průběhu prvního pololetí letošního roku.

„Sezona za chvilku začíná a než se vše dokončí, bude skoro pryč. Je mi to líto, protože bych v životě nevěřil, že to může trvat tak dlouho. Každý, kdo jezdí na Poděbrady, ví, jak to tam vypadá. Chtěli jsme to změnit a alespoň trošku návštěvníkům zpříjemnit jejich pobyt v jinak pěkném prostředí, kde ovšem chybí jakékoli zázemí pro ty, kteří sem zavítají,“ poznamenal Sedláček, který se angažuje v řadě podnikatelských aktivit, například v Horce nad Moravou.

Radnice: Včera bylo pozdě

Řada návštěvníků by samozřejmě jakoukoli změnu k lepšímu přivítala.

„Je to tam hrozné a nechápu, proč to tak dlouho trvá. Úředníkům by mělo jít hlavně o lidi, což v tomto a ani v mnoha jiných věcech nejde. Támhle se postavil aquapark, který je pro pouze pro určitou sortu a na Poděbradech chodí lidi dělat potřebu do křoví,“ řekla Romana Švihelová, která Poděbrady navštěvuje.

Město, které do řízení mezi soukromou osobou a úřadem nevstupuje, by však rychlé ukončení několikaletého sporu také jen uvítalo.

„Už několik let pozorně sledujeme a podporujeme úsilí pana Sedláčka získat nemovitosti nezbytné pro vytvoření důstojného zázemí v této oblíbené příměstské rekreační oblasti. Z našeho pohledu mohu odprodej charakterizovat lapidárně – včera už bylo pozdě,“ uzavřel Ivan Rašťák, mluvčí olomoucké radnice.

Řehtání uředního šimla

Jak šel čas v řízení mezi manželi Sedláčkovými a ÚZSVM

•červenec 2007: manželé žádají ÚZSVM o převod nemovitosti, uvedená budova leží na dvou pozemcích, a to pozemku manželů a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pod Správou chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

•vyvstávají první překážky – budova byla původně v katastru nemovitostí vedena jako dva objekty na dvou pozemcích, ÚZSVM provedl na místě studii, ze které vzešlo, že se jedná o jednu budovu ležící na dvou pozemcích – Odbor ochrany přírody se obrací na příslušný katastrální úřad, odtud přichází záznam podrobného měření změn se zápisem, ve kterém vznikl nový pozemek, budova leží totiž i na dalším pozemku, který vlastní fyzická osoba

•komunikace s majitelem třetí parcely o výměře 3 metry čtverečné byla podle ÚZSVM velmi složitá, podle úřadu vlastník tohoto pozemku neprojevil zájem o odkoupení budovy a ani pozemku

•v únoru 2009 po odstranění všech překážek došlo k oboustrannému podpisu kupní smlouvy na předmětovou budovu, ovšem k této smlouvě se dle dříve platné legislativy musela dodat takzvaná schvalovací doložka od Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) (protože objekt se nachází ve zvláště chráněném území)

•v červenci 2009 přišlo vyjádření z MŽP, že k jmenované smlouvě nebude doložka udělena, od 1. července 2009 přitom podle novely zákona zanikla povinnost dokládat schvalovací doložky ke kupním smlouvám v těchto případech,kolotoč papírovaní se opět roztáčí

•říjen 2009 ÚZSVM přebírá pozemek od AOPK do své příslušnosti, protože na doporučení MŽP by se mělo jednat o směnu jak budovy, tak i pozemků

•říjen 2009: manželé Sedláčkovy žádají i odkoupení pozemku, následují opět všechny schvalovací procesy

•březen 2010: aktualizují se ocenění budovy a nově i pozemku, poté by měla být vytvořena nová kupní smlouva a manželé Sedláčkovi budou vyzváni k podpisu – tato smlouva již nebude podléhat schválení MŽP

•podle ÚZSVM by celý proces měl být u konce v první polovině roku 2010