Voda v jezerech je podle hygieniků také zcela v pořádku.

Podle nového majitele restaurace má k rekreaci sloužit především první jezero, druhé po dohodě s Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, by si mělo zachovat přírodní ráz.

Ze zhruba deseti dotázaných návštěvníků, užívajících si v pátek letního počasí, si na novou podobu areálu nedávno otevřené restaurace a jejího okolí vážně nepostěžoval ani jeden.

„Je to tu takové malé olomoucké moře. Pláž s kamínky je dokonalá, voda super, záchody taktéž a limča i další občerstvení je fajn. Jsme tu po páté, co tu otevřeli, a určitě sem budeme jezdit i nadále. Tohle tu chybělo jako sůl,“ řekla Ivana Bílková, která se slunila se svojí dcerou přímo pod terasou restaurace.

Sem nový majitel přilehlé budovy nechal navézt drobné kamínky, dále dokončil interiér restaurace, ve které se již rozšířila nabídka občerstvení, a každý den pokračuje v dalších pracích, například na venkovním posezení.

Chybí lavičky

Díky opravdu letním teplotám a jasnému nebi byly břehy zejména prvního jezera plné lidí. Podle posledních výsledků kontrol Krajské hygienické stanice v Olomouci je voda navíc vysoké kvality a neohrožuje zdraví návštěvníků.

Ovšem přece jen malý náznak nelibosti vyšel z úst jednoho z přítomných.

„Chybí tady lavičky. Ty staré rozbité jsou příšerné, jinak klobouk dolů, opět to tu žije,“ řekl Josef Gavrecký.

Druhé jezero zůstane přírodě

Objekt zchátralé restaurace před časem získal do vlastních rukou podnikatel Vlastimil Sedláček, který dohlíží i nad dalšími záležitostmi v areálu přírodního koupaliště.

„Lavičky jsou potřeba, bylo by dobré kdyby město, jak před časem slibovalo, pomohlo a zainventovalo kolem třiceti tisíc do mobiliáře. Zatím se nic neděje. Je pravda, že Poděbrady spadají do katastru Horky, ale většina návštěvníků je přece jen z Olomouce a řečený obnos je jen malou kapkou v rozpočtu města,“ nastínil Sedláček, který se kromě restaurace stará i o podobu nejbližšího okolí jezer, na což mu přispívá právě město.

„Ačkoli Poděbrady nejsou na katastrálním území města Olomouce, i přesto odbor životního prostředí každoročně přispívá částkou 100 tisíc korun na údržbu areálu. V případě potřeby je město připraveno panu Sedláčkovi pomoci i s jinými drobnějšími záležitostmi,“ sdělila již při kontrolní návštěvě ještě před otevřením restaurace pro veřejnost Jana Urbaníková, mluvčí olomoucké radnice.

Podnikatel komunikuje i s Chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) Litovelské Pomoraví, do jejíž působnosti Poděbrady patří.

„Dohodli jsme se s CHKO, že první jezero bude sloužit lidem a druhé necháme pro rostliny a živočichy, tedy spíše pro zachování přírodního rázu,“ vysvětlil Sedláček s tím, že většinu práce směřují proto k údržbě u první části vodní nádrže.

Pravidelně se zde tři zaměstnanci starají o sečení trávy a také každodenní odvoz plných a dodání čtyř desítek prázdných pytlů na odpadky k prvnímu jezeru, které se pak jednou týdně odváží na skládku do Mrskles.

Kromě zmíněných pracovníků fungují na Poděbradech i další brigádníci či přímo zaměstnanci, například správce, který nad budovou dozírá i přes noc.

Terasa i s půjčovnou loděk

Právě u personálu v restauraci, jejíž interiér je inspirovaný námořnickou tematikou, si mohou navíc zájemci vypůjčit loďky. Restaurace se uzavírá ve 20 hodin.

„Chceme zachovat klidný režim v této lokalitě, abychom byli jak v souladu s přírodou, tak abychom například nerušili rybáře,“ dodal.

A chystají se na Poděbradech nějaké větší akce?

„Větší akcí bude příští víkend událost spojená s 20. výročím CHKO, která se uskuteční na všech stanovištích takzvané Olomoucké podkovy. Tu tvoří Poděbrady, Sluňákov, Lovecká chata a Chomoutov. V každém místě je nachystaný program,“ naznačil závěrem.