„Jedná se o broušenou kamennou sekeru z období eneolitu, tedy pozdní doby kamenné,“ řekl Jakub Vrána z Archeologického centra Olomouc.

Nálezy předmětů z časů předcházejícím nástupu doby bronzové jsou podle Vrány v blízkosti muzea známé již z minulosti.

Jak se však předmět dostal do prostředí typického středověkého pohřebiště, zatím archeologové odpověď nemají.

„Je možné, že při výkopu hrobu došlo k poškození nějakého eneolitického objektu, a ten se pak dostal do vyšší vrstvy. Taky mohlo jít klidně o amulet,“ řekl Vrána, který se do muzea znovu vrátil spolu s kolegy po již dokončeném průzkumu.

Do stavby nového vchodu totiž přibyl další prvek a místo dělníků se do kopání metr širokého a čtyři metry dlouhého pásu pustili archeologové.

Kvůli nálezům dalších lidských ostatků v hloubce necelého metru archeologové předpokládají, že i v ostatních částech místnosti muzea pod podlahou budou ležet další pohřbení.